Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2023/2024

Ochrona własności intelektualnej – wykład (kierunek “Administracja) / semestr letni

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) – Własność intelektualna w świetle pojęć i konstrukcji prawa cywilnego / semestr zimowy i letni

Intellectual property in international and EU law – wykład specjalizacyjny w j. angielskim /semestr letni

Dobra niematerialne: dobra osobiste i ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wykład specjalizacyjny / semestr zimowy

 

Studia podyplomowe

Ochrona dóbr niematerialnych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji - wykład / semestr zimowy/ (Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej)

Prawo znaków towarowych – wykład /semestr letni/ (Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej)

Własność przemysłowa w działalności przedsiębiorcy – wykład /semestr letni/ (Podyplomowe Studium Prawa Spółek)