Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2021/2022

Ochrona własności intelektualnej – wykład (kierunek “Administracja) / semestr letni

Dobra niematerialne: ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wykład specjalizacyjny / semestr zimowy

Intellectual property in international and EU law – wykład specjalizacyjny w j. angielskim /semestr zimowy

Prawo cywilne (II rok): część ogólna, prawo rzeczowe, dobra niematerialne – ćwiczenia / semestr zimowy i letni

 

Studia podyplomowe

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją – wykład / semestr zimowy/ (Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej)

Własność przemysłowa w działalności przedsiębiorcy – wykład /semestr letni/ (Podyplomowe Studium Prawa Spółek)