Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Prawo cywilne cz. IIa – ćwiczenia /semestr zimowy i letni

Ochrona przed  nieuczciwą konkurencją – wykład /semestr zimowy/ (Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej)

Prawo własności przemysłowej – seminarium /semestr letni/ (Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej)

Europejskie prawo własności przemysłowej – wykład / semestr letni/ (Podyplomowe Studium Prawa Unii Europejskiej)

Własność przemysłowa w działalności przedsiębiorcy – wykład /semestr letni/ (Podyplomowe Studium Prawa Spółek)