Kontakt

Adres do korespondencji:

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Prawa Cywilnego
Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
l.zelechowski@wpia.uw.edu.pl